భారద్వాజస శతకము పద్యాలు | Bharadwaja Satakam poems

Bharadwaja satakam poems

Bharadwaja Satakam, Lord Rama Bharadwaja Satakam, Bhardwaj GOTRA, Bharadwajasa Gotram, Bharadwajasa Satakam

Bharadwaja Satakam poems on Lord Rama.

భారద్వాజస శతకము

Posted: 09/12/2016 12:16 PM IST
Bharadwaja satakam poems

వెన్నెలవంటిచూపులు,వెన్నవంటిమనస్సు

వెలుగు లాంటి జీవితం,వేదన లేని ప్రవర్తన

కోరుకుంటాడు ప్రతి జీవి , అదే పరమార్ధమని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//

 మనసులోని వేదన మమతకే తెలుసునని

ప్రేమలోని అనురాగం ప్రేమించే వారికే తెలుసునని

కడలిలోనిలోతు ఒక్కనీటికే తెలుసునని

తల్లిప్రేమ మాతృమూర్తికే తెలుసుననే సత్యాన్ని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజసగోత్రీకుడై//


                                                                              - రఘురామ్ పాటిబండ

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : Bharadwaja Satakam  Bharadwajasa Satakam  

Other Articles

 • Bharadwaja satakam poems

  భారద్వాజస శతకం

  Nov 02 | 1. భార్యా భర్తల బందం విడరాని రాని అనుబంధంమనసులు కలవాలి పాలు నీళ్ళులాసుఖ దుఃఖా లను పంచుకొవాలి ఆప్యాయంగాననిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. కాయశరీరం కాంతి శరీరంకొరివి శరీరం కరకు శరీరంకీర్తి శరీరం ఉత్తమ... Read more

 • Bharadwajasa shatakam 4th phase

  భారద్వాజస శతకం

  Oct 27 | 1. నిర్జీవులను కాలుస్తుంది చితిసజీవులను దహిస్తుంది చింతకరిగి పోయే మంచు లాంటిది జీవితంఉన్నంతలో పంచాలి నలుగురికనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//***2. శాంతిలేని మనసుకు విశ్రాంతిలేదుఅత్యాసలవల్ల గతి తప్పు తుంది మనస్సుమితి మీరిన కొరికల వల్ల... Read more

 • Kadupu nindina vaadu aakali erugadu

  కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడని

  Oct 13 | 1.కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే నిర్లిప్తమైఉన్నదనిదు:ఖం ఒక రోగం,... Read more

 • Bharadawajasa satakam poems written by raghu ram patibanda

  భారద్వాజస

  Sep 20 | 1. సత్యము పలుకువాడు అసత్యమెరుగడనికడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే... Read more