భారద్వాజస శతకము పద్యాలు | Bharadwaja Satakam poems

Bharadwaja satakam poems

Bharadwaja Satakam, Lord Rama Bharadwaja Satakam, Bhardwaj GOTRA, Bharadwajasa Gotram, Bharadwajasa Satakam, raghu ram patibanda

Bharadwaja Satakam poems on Lord Rama.

భారద్వాజస శతకం

Posted: 11/02/2016 03:00 PM IST
Bharadwaja satakam poems

1. భార్యా భర్తల బందం విడరాని రాని అనుబంధం

మనసులు కలవాలి పాలు నీళ్ళులా

సుఖ దుఃఖా లను పంచుకొవాలి ఆప్యాయంగానని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


2. కాయశరీరం కాంతి శరీరం

కొరివి శరీరం కరకు శరీరం

కీర్తి శరీరం ఉత్తమ మైన శరీరమని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


3. భగవంతుని మనసారా మొక్క లేనివాడు

జీవితంలొ ఒక్క సారైనా గుడి గడప తొక్కని వాడు

మనసులోనిమాట బైటకు చెప్పలేని వాడు బ్రతికి వుండి లాభమెవరి కొరకు

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


4. దిక్కులేని వారకు దేవుడే దిక్కని

నారు వేసిన వాడు నీరు పోయడా అని

కష్టము లేకుండా ఫలితమొస్తుందనే వాడు ఎందులకు కొరగాడను సత్యాన్ని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//


5. మంచి చెడులకు తేడా తెలియని వాడు

ఎదుటి వాడి ప్రేమను అర్ధము చేసుకోలేనివాడు

బంధు మిత్రుల ఆదరాభి మానాలు పొందలేనివాడు

బుద్దిలేని వింత పసువుతో సమానమని

పలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//  

                                      

 -రఘురామ్ పాటిబండ

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(1 Vote)
Tags : Bharadwaja Satakam  Bharadwajasa Satakam  raghuram patibanda  

Other Articles

 • Bharadwajasa shatakam 4th phase

  భారద్వాజస శతకం

  Oct 27 | 1. నిర్జీవులను కాలుస్తుంది చితిసజీవులను దహిస్తుంది చింతకరిగి పోయే మంచు లాంటిది జీవితంఉన్నంతలో పంచాలి నలుగురికనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//***2. శాంతిలేని మనసుకు విశ్రాంతిలేదుఅత్యాసలవల్ల గతి తప్పు తుంది మనస్సుమితి మీరిన కొరికల వల్ల... Read more

 • Kadupu nindina vaadu aakali erugadu

  కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడని

  Oct 13 | 1.కడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే నిర్లిప్తమైఉన్నదనిదు:ఖం ఒక రోగం,... Read more

 • Bharadawajasa satakam poems written by raghu ram patibanda

  భారద్వాజస

  Sep 20 | 1. సత్యము పలుకువాడు అసత్యమెరుగడనికడుపు నిండినవాడు ఆకలి యెరుగడనిఅపజయములందే జయము కలదనినివురు గప్పిన నిప్పు నుండే అగ్ని బహిర్గతమవుతుందనిచిలికి చిలికితేగాని వెన్నరాదనిపలుకు తున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//2. దు:ఖంలో నిమిడీక్రుతమైనదే ప్రపంచందు:ఖం ఎక్కడోలేదు నీలోనే... Read more

 • Bharadwaja satakam poems

  భారద్వాజస శతకము

  Sep 12 | వెన్నెలవంటిచూపులు,వెన్నవంటిమనస్సువెలుగు లాంటి జీవితం,వేదన లేని ప్రవర్తనకోరుకుంటాడు ప్రతి జీవి , అదే పరమార్ధమనిపలుకుతున్నాడు రఘురాముడు భారద్వాజస గోత్రీకుడై//  మనసులోని వేదన మమతకే తెలుసుననిప్రేమలోని అనురాగం ప్రేమించే వారికే తెలుసుననికడలిలోనిలోతు ఒక్కనీటికే తెలుసుననితల్లిప్రేమ మాతృమూర్తికే తెలుసుననే... Read more